Δωρεάν 5 έτη εγγύηση για εκτυπωτές Lexmark

 1. Home
 2. Δωρεάν 5 έτη εγγύηση για εκτυπωτές Lexmark

https://www.mylexmarkguarantee.gr/el/terms

Όροι και προυποθέσεις

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗ!

Συγχαρητήρια για την αγορά της Lexmark συσκευής σας!

Η νέα σας συσκευή καλύπτεται με ένα (1) έτος εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της και έχετε τη δυνατότητα να την επεκτείνετε δωρεάν έως και για τέσσερα (4) επιπλέον έτη. Συγκεκριμένα, η επέκταση εγγύησης περιλαμβάνει δωρεάν επισκευή και ανταλλακτικά, πλέον του πρώτου έτους, έως και για τέσσερα (4) επιπλέον έτη. 

Προϋποθέσεις για τη δωρεάν επέκταση εγγύησης:

1. Εγγραφή (υποχρεωτική)
 1. Καταχώρηση των στοιχείων αγοραστή και συσκευής στην ιστοσελίδα www.mylexmarkguarantee.gr.
 2. Απαραίτητα στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Επωνυμία Εταιρίας (όταν ο αγοραστής είναι εταιρία), Email, Τηλέφωνο, Ημ/νία Αγοράς, Επωνυμία καταστήματος αγοράς, ΑΦΜ.
 3. Επίσης, απαιτείται η προσκόμιση (επισύναψη) του παραστατικού αγοράς εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Το παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη) πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : Όνομα, Διεύθυνση και Α.Φ.Μ. του μεταπωλητή, ημερομηνία έκδοσης, κωδικό είδους της συσκευής και μοναδικό σειριακό αριθμό (serial number) της συσκευής.
 
2. Αγορές αυθεντικών (original) αναλωσίμων (υποχρεωτικές) 
Εκτός του πρώτου (1ου) έτους, απαιτείται η προσκόμιση (επισύναψη) παραστατικού αγοράς ενός (1) αυθεντικού (original) αναλωσίμου, ή ενός (1) σετ αυθεντικών (original) αναλωσίμων στην περίπτωση έγχρωμης συσκευής, ανά έτος. Συγκεκριμένα:
 1. Ασπρόμαυρες συσκευές: απαιτείται η προσκόμιση (επισύναψη) παραστατικού αγοράς τεσσάρων (4) αυθεντικών (original) αναλωσίμων για την επέκταση εγγύησης τεσσάρων (4) επιπλέον ετών.
  Με κάθε αγορά ενός (1) αυθεντικού (original) αναλωσίμου επεκτείνεται η εγγύηση για ένα (1) επιπλέον έτος. Μέγιστη διάρκεια επέκτασης εγγύησης αποτελούν τα τέσσερα (4) έτη. 
 2. Έγχρωμες συσκευές: απαιτείται η προσκόμιση (επισύναψη) παραστατικού αγοράς τεσσάρων (4) σετ αυθεντικών (original) αναλωσίμων (το κάθε σετ περιλαμβάνει τέσσερα αναλώσιμα : 1 black, 1 yellow, 1 cyan, 1 magenta) για την επέκταση εγγύησης τεσσάρων (4) επιπλέον ετών.
  Με κάθε αγορά ενός (1) σετ αυθεντικών (original) αναλωσίμων (τέσσερα αναλώσιμα, ένα για κάθε χρώμα)  επεκτείνεται η εγγύηση για ένα (1) επιπλέον έτος. Μέγιστη διάρκεια επέκτασης εγγύησης αποτελούν τα τέσσερα (4) έτη. 
 
Γενικοί Όροι για τη δωρεάν επέκταση εγγύησης: 
 1. Η προσκόμιση (επισύναψη) του παραστατικού αγοράς της συσκευής και των παραστατικών αγοράς των αυθεντικών (original) αναλωσίμων γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα www.mylexmarkguarantee.gr. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ο αγοραστής μπορεί να ενημερώνεται για πληροφορίες που αφορούν στην επέκταση εγγύησης, όπως η διάρκεια ισχύς, η ημερομηνία λήξης, κλπ.
 2. Η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση (επισύναψη) του παραστατικού αγοράς της συσκευής ή η προσκόμιση (επισύναψη) ελλιπών στοιχείων και δικαιολογητικών συνιστούν αιτία για τη μη ενεργοποίηση επέκτασης της εγγύησης. Η ευθύνη για την έγκαιρη, ορθή και πλήρη προσκόμιση όλων των στοιχείων και των δικαιολογητικών είναι του αγοραστή. 
 3. Η αρχική εγγύηση ενός (1) έτους και η επέκταση εγγύησης (έως και τέσσερα (4) επιπλέον έτη) παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για συσκευές οι οποίες έχουν εισαχθεί στην Ελληνική αγορά από την εταιρία Infolex Α.Ε.
 4. Η αρχική εγγύηση ενός (1) έτους και η επέκταση εγγύησης (έως και τέσσερα (4) επιπλέον έτη) παρέχεται στην έδρα της εταιρίας Infolex Α.Ε. και στα εξουσιοδοτημένα service centers στη Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο Κρήτης. Πιθανά έξοδα αποστολής και επιστροφής της συσκευής καλύπτονται από τον αγοραστή.
 
Δεν παρέχεται αρχική εγγύηση και επέκταση εγγύησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 1. Αστοχία συσκευής ή βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, γεγονός ανωτέρας βίας (πυρκαγιά, πλημμύρα, κλοπή, έκρηξη, σεισμό, πόλεμο, κλπ.), ή χρήση της συσκευής εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή, όπως χρήση ακατάλληλων μέσων εκτύπωσης, υποβολή σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση, κλπ.
 2. Αστοχία συσκευής ή βλάβη που προκλήθηκε από τη χρήση αναλωσίμων ή παρελκομένων ή εξαρτημάτων, τα οποία δεν είναι αυθεντικά (original) προϊόντα του κατασκευαστή. 
 3. Αστοχία συσκευής ή βλάβη που προκλήθηκε από αλλαγή, αλλοίωση ή επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρία Infolex Α.Ε. άτομο.
Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρμογή των διατάξεων του Α.Κ. περί ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων του πράγματος.
 
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με την επέκταση δωρεάν εγγύησης παρακαλούμε να αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (email) στην ακόλουθη διεύθυνση: support@mylexmarkguarantee.gr
Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας!
 
Χρειάζεστε βοήθεια;
Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνά Σιαφάκα & Χρήστος Δέτσης είναι στη διάθεσή σας.