Δωρεάν 3 έτη εγγύηση για εκτυπωτές Epson

  1. Home
  2. Δωρεάν 3 έτη εγγύηση για εκτυπωτές Epson

Δωρεάν 3 έτη εγγύηση για εκτυπωτές Epson: https://www.epson.gr/promotions/extended-warranty#popup_terms

ΟΡΟΙ

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ EPSON - 2019:

1. Αυτή είναι μια προσφορά επέκτασης της εμπορικής εγγύησης 1 έτους της Epson, η οποία είναι διαθέσιμη για

τον πρώτο χρήστη των εκτυπωτών που αναφέρονται στον πίνακα παρακάτω («Επιλεγμένοι εκτυπωτές») με

τους ίδιους όρους της 3-ετούς εγγύησης ή στο μέγιστο αριθμό εκτυπωμένων σελίδων, αν ισχύει, όποιο από τα

δύο προκύψει πρώτο.

 

2. Η παρούσα προσφορά ισχύει για παραγγελίες που πραγματοποιούνται σε εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές της

Epson από 01/04/2019 έως 31/03/2020. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο

τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια

της παρούσας προωθητικής ενέργειας είναι η 30/04/2020.

Συσκευή Τυπική + Εκτεταμένη Εγύηση:

EcoTank L1110 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L1300 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L1455 12 + 24 Μήνες Carry-in, 80.000 σελίδες

EcoTank L1800 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L3050 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L3060 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L3070 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L3110 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L3111 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L3150 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L3151 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L3156 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L3160 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L382 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L4150 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L4160 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L5190 12 + 24 Μήνες Carry-in, 30.000 σελίδες

EcoTank L6160 12 + 24 Μήνες Carry-in, 50.000 σελίδες

EcoTank L6170 12 + 24 Μήνες Carry-in, 50.000 σελίδες

EcoTank L6190 12 + 24 Μήνες Carry-in, 50.000 σελίδες

EcoTank L7160 12 + 24 Μήνες Carry-in, 50.000 σελίδες

EcoTank L7180 12 + 24 Μήνες Carry-in, 50.000 σελίδες

EcoTank L805 12 + 24 Μήνες Carry-in, 3.000 σελίδες

EcoTank L810 12 + 24 Μήνες Carry-in, 3.000 σελίδες

EcoTank L850 12 + 24 Μήνες Carry-in, 3.000 σελίδες

EcoTank M1100 12 + 24 Μήνες Carry-in, 100.000 σελίδες

EcoTank M1120 12 + 24 Μήνες Carry-in, 100.000 σελίδες

EcoTank M1140 12 + 24 Μήνες Carry-in, 100.000 σελίδες

EcoTank M1170 12 + 24 Μήνες Carry-in, 100.000 σελίδες

EcoTank M1180 12 + 24 Μήνες On-site, 100.000 σελίδες

EcoTank M2140 12 + 24 Μήνες Carry-in, 100.000 σελίδες

EcoTank M2170 12 + 24 Μήνες Carry-in, 100.000 σελίδες

EcoTank M3140 12 + 24 Μήνες Carry-in, 100.000 σελίδες

EcoTank M3170 12 + 24 Μήνες Carry-in, 100.000 σελίδες

EcoTank M3180 12 + 24 Μήνες On-site, 100.000 σελίδες

WorkForce Pro WF-3720DWF 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-6090D2TWC 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-6090DTWC 12 + 24 Μήνες On-site

WorkForce Pro WF-6090DW 12 + 24 Μήνες On-site

WorkForce Pro WF-6590D2TWFC 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-6590DTWFC 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-6590DWF 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-8590 DTWFC 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-8590D3TWFC 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-8590DTWF 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-8590DWF 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-C5210DW 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-C5290DW 12 + 24 Μήνες On-site

WorkForce Pro WF-C5710DWF 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-C5790DWF 12 + 24 Μήνες On-site

WorkForce Pro WF-C8190D3TWC 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-C8190DTW 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-C8190DTWC 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-C8190DW 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-C8610DWF 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-C8690DTWF 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce Pro WF-C8690DWF 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce WF-100W 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce WF-7210DTW 12 + 24 Μήνες Carry-in

WorkForce WF-7710DWF 12 + 24 Μήνες Carry-in

3. Μόλις παραλάβετε τον εκτυπωτή σας, απλά μεταβείτε στη διεύθυνση www.epson.gr/printerwarranty,

συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης και υποβάλετέ την μαζί με το σειριακό αριθμό του προϊόντος. Δεκτές θα

γίνονται μόνο οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Αφού υποβάλετε διαδικτυακά την αίτησή σας, θα έχετε την επιλογή να εκτυπώσετε τη σελίδα επιβεβαίωσης, η

οποία επιβεβαιώνει ότι η αίτησή σας έχει καταχωριστεί. 31 ημέρες μετά την ημερομηνία καταχώρισης, θα

μπορείτε να διαπιστώσετε αν η εγγύησή σας έχει καταχωριστεί στη διεύθυνση https://warrantycheck.epson.eu

 

4. Η εμπορική εγγύηση της Epson θα ισχύει για οποιεσδήποτε σχετικές αγορές ανεξάρτητα από την παρούσα

προωθητική ενέργεια. Οι όροι της ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και το προϊόν και ποια εταιρεία

της Epson προσφέρει αυτήν την εγγύηση εξαρτάται από τη χώρα στην οποία το προϊόν σας Epson πωλήθηκε

για πρώτη φορά από μια εταιρεία Epson. Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη επιπέδου υπηρεσιών

και τους όρους της εγγύησης που ισχύουν για τους επιλεγμένους εκτυπωτές, ανατρέξτε στη διεύθυνση

www.epson.eu/warranty.

 

5. Αυτοί οι όροι δεν καταργούν με κανέναν τρόπο το δικαίωμά σας να ασκήσετε τυχόν προβλεπόμενα δικαιώματα.

 

6. Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια ισχύει για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία κατοικούν σε μία από

τις ακόλουθες χώρες όπου έχει πωληθεί κάποιος από τους επιλεγμένους εκτυπωτές από εξουσιοδοτημένους

μεταπωλητές της Epson: Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο,

Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία,

Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, π.Γ.Δ.Μ., Κροατία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο,

Σλοβενία, Μάλτα, Κύπρος, Ελλάδα, Σερβία, Αλβανία και Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

 

7. Στην προωθητική ενέργεια δεν είναι δυνατό να συμμετάσχουν άτομα που σχετίζονται άμεσα με αυτήν. Οι

μεταπωλητές ή οι λιανοπωλητές δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκ μέρους σας.

 

8. Σε περίπτωση που επιστρέψετε το προϊόν Epson (στο μεταπωλητή), δεν θα δικαιούστε πλέον την εκτεταμένη

εγγύηση. Η παρούσα ρήτρα δεν καταργεί με κανέναν τρόπο το δικαίωμά σας να ασκήσετε τυχόν προβλεπόμενα

δικαιώματα.

 

9. Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια έχει μέγιστο όριο μίας (1) αίτησης ανά προϊόν (μοναδικός αριθμός σειράς)

κατά τη διάρκεια ισχύος της.

 

10. Η εκτεταμένη εγγύηση 3 ετών δεν προσφέρεται, εάν:

α) ο εκτυπωτής που αγοράστηκε δεν αποτελεί μέρος της παρούσας προσφοράς ή/και δεν αγοράστηκε κατά

την περίοδο της προσφοράς ή/και

β) η φόρμα αίτησης δεν έχει συμπληρωθεί σωστά ή πλήρως ή/και

γ) η φόρμα αίτησης δεν έχει υποβληθεί στην Epson εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

 

11. Η Epson δεν φέρει ευθύνη ούτε θεωρείται υπόλογη για οποιαδήποτε ανεπάρκεια ή ζημιά σχετικά με τον

εκτυπωτή, το λογισμικό, το διακομιστή, τον ιστότοπο, τεχνικής ή άλλης φύσης σε βαθμό που αποτρέπει ή με

άλλον τρόπο εμποδίζει το συμμετέχοντα να συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια.

 

12. Η Epson διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει όλες τις αιτήσεις ώστε να διασφαλίζει ότι πληρούνται οι συγκεκριμένοι

όροι, καθώς και να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ορισμένες ή και όλες τις φόρμες αίτησης και

έγγραφα τεκμηρίωσης.

 

13. Οι συγκεκριμένοι όροι περιέχουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ μας σε σχέση με το θέμα που καλύπτει το

παρόν και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες, διευθετήσεις, δεσμεύσεις ή προτάσεις,

γραπτές ή προφορικές, μεταξύ μας σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα. Συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής για

την παρούσα προσφορά, εγγυάστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους.

 

14. Τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας θα υπόκεινται σε

επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων,

καθώς και την πολιτική απορρήτου μας. Θα μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή από εμάς να

τροποποιήσουμε, να ανανεώσουμε, να διευκρινίσουμε ή να διαγράψουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα,

επικοινωνώντας εγγράφως στη διεύθυνση (δείτε παρακάτω) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση

privacy@epson.eu.

 

15. Στη χρήση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνεται η ενημέρωσή σας σχετικά με τα προϊόντα

μας, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, εφόσον έχετε

προηγουμένως δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας.

Κάθε φορά που λαμβάνετε προωθητικό ηλεκτρονικό μήνυμα, θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τη

λίστα των παραληπτών, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο.

 

16. Οι παρόντες όροι διέπονται από τη νομοθεσία της χώρας από την οποία έχετε αγοράσει το προϊόν Epson και

υπάγονται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της εν λόγω χώρας.

 

17. Με τη συμμετοχή σας στην παρούσα προωθητική ενέργεια, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει

και αποδέχεστε τους παρόντες όρους. Διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης ή τροποποίησης αυτών των όρων

χωρίς ειδοποίηση, σε περίπτωση συνθηκών πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας.

Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας: EPSON Europe B.V., European Marketing Department, Westside, London Road,

Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK HP3 9TD.